Skip to main content

33 Core list Hemoglobinopathie v1 (2015-11-26)

gen ref seq sequentie analyse CNV analyse repeatexpansie analyse opmerkingen
HBA1 NM_000558.3 ja nee nvt  
HBA2 NM_000517.4 ja nee nvt  
HBB NM_000518.4 ja nee nvt  
HBG1 NM_000559 ja nee nvt  
HBG2 NM_000184 ja nee nvt  
HBD NM_000519 ja nee nvt  
KLF-1 NM_006563 ja nee nvt